ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടിനായി രൂപവത്കരിച്ച സഹകരണ കണ്‍സോര്‍ഷ്യം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി

ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താന്‍ രൂപവത്കരിച്ച സഹകരണ ബാങ്ക് കണ്‍സോര്‍ഷ്യം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി. 2024 ജനുവരി 19ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് രൂപവത്കരിച്ച കണ്‍സോര്‍ഷ്യമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

Read more