കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ റംസാന്‍-വിഷു ചന്തകള്‍ തുറക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിലക്ക്

കമ്മീഷന്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ ഹരജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും റംസാന്‍-വിഷു ഉത്സവസീസണ്‍ പ്രമാണിച്ച് കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡ് തുടങ്ങാന്‍ നിശ്ചയിച്ച പ്രത്യേക വിപണന ചന്തകള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അനുമതി

Read more

മഞ്ചേരി ഇന്ത്യന്‍ മാളില്‍ റംസാന്‍ – വിഷു ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം

മഞ്ചേരി ഇന്ത്യന്‍ മാളില്‍ റംസാന്‍ വിഷു ഫെസ്റ്റ് – 2024 തുടങ്ങി. ലാഡര്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതായ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കു

Read more