ഫറോക്ക് അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറിസ്റ്റ് സംഘത്തില്‍ ലോക്കറും കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാപദ്ധതിയും

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറോക്ക് അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറിസ്റ്റ്‌സ് ആന്റ് ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ സഹകരണസംഘത്തില്‍ സേഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ലോക്കറും മാസ്‌കെയര്‍ സൗജന്യ കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാപദ്ധതിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോക്കര്‍ എം.കെ. രാഘവന്‍

Read more