കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ട്രാഫിക് ലൈറ്റുമായി സഹകരണഎന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജ്  വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 

പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹകരണഅക്കാദമിയുടെ (കേപ്) കിഴിലുള്ള തലശ്ശേരി എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജിലെ സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പോര്‍ട്ടബിള്‍ കാല്‍നട ട്രാഫിക ലൈറ്റ്  രൂപകല്‍പന ചെയ്തു പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. സിവില്‍ വിഭാഗം

Read more