എം-ഡിറ്റില്‍ എന്‍.ആര്‍.ഐ. ക്വാട്ട പ്രവേശനം

സഹകരണഎഞ്ചിനിയറിങ് കോളേജായ കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരിയിലെ എം. ദാസന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (എം-ഡിറ്റ്) 2024ലെ എന്‍.ആര്‍.ഐ. ക്വാട്ടയിലേക്കു പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ്

Read more