തിരുവനന്തപുരം ഐ.സി.എമ്മിന് എന്‍.സി.സി.ടി.യുടെ അഭിനന്ദനം

തിരുവനന്തപുരത്തെ സഹകരണ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു (ഐ.സി.എം) ദേശീയ സഹകരണപരിശീലന കൗണ്‍സിലിന്റെ (എന്‍.സി.സി.ടി) അഭിനന്ദനം. 2023-24ല്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടതിലുമേറെ പരിശീലനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചതിനാണിത്. 9250 പരിശീലനാര്‍ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു 150 പരിശീലനപരിപാടികള്‍ നടത്താനാണു

Read more