ആദ്യത്തെ സോളാര്‍ ഡെയറിപ്ലാന്റുമായി മില്‍മ എറണാകുളം യൂണിയന്‍

 ഇടപ്പള്ളിയില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ക്വാളിറ്റി ലാബ് വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂര്‍ണസൗരോര്‍ജാധിഷ്ഠിത ഡെയറി പ്ലാന്റ് തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ രണ്ടുമൂന്നുമാസത്തിനകം കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യും. മില്‍മ എറണാകുളം മേഖലായൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ എം.ടി. ജയന്‍

Read more