പൊന്ന്യം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിക്ക് യാത്രയയപ്പ്

കണ്ണൂര്‍ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി പൊന്ന്യം സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കില്‍നിന്നു വിരമിച്ച സെക്രട്ടറി കെ.ആര്‍. രത്‌നാകരനു ഭരണസമിതിയും കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും ചേര്‍ന്നു യാത്രയയപ്പു നല്‍കി. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.വി. സന്തോഷ്

Read more