എം-ഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌ക്

കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരിയില്‍ എം.ദാസന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച സഹകരണവിദ്യാഭ്യാസസംരംഭത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.ദാസന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി, എം.ഡിറ്റ് പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ്, എം.ദാസന്‍ ആര്‍ട്‌സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍

Read more