പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നത് 25 പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാത്രം

രാജ്യത്തെ കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ബഹുമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും കാർഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ

Read more

സഹകരണ മേഖലയില്‍ ത്രിവത്സര കര്‍മ്മപരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നു; കരട് രേഖയ്ക്ക് അംഗീകാരം

സഹകരണ വകുപ്പ് അടുത്ത മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ സംബന്ധിച്ച് കര്‍മ്മപരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കരട് രേഖയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. പാലക്കാട് നടന്ന സഹകരണ വാരാഘോഷത്തില്‍

Read more

നിക്ഷേപത്തിന് അധികം പലിശ നല്‍കിയാല്‍ സംഘം സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിക്കും

സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ നിശ്ചയിച്ചുനൽകിയ പലിശനിരക്കിൽ അധികമായി നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലിശ നൽകിയാൽ സംഘം ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ആയ സെക്രട്ടറിയിൽനിന്ന് അത് തിരിച്ചുപിടിക്കും. അതേസമയം, റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള

Read more

സഹകരണ ചട്ടത്തില്‍ പറയാത്ത തസ്തികകളിലും യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ച് നിയമനം നടത്താന്‍ അനുമതി

സഹകരണ ചട്ടത്തില്‍ യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കാത്ത തസ്തികകളില്‍ പ്രത്യേകമായി യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. തലശ്ശേരി സഹകരണ റൂറല്‍ ബാങ്കിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിമന്‍സ് ഹോസ്റ്റലിലെ തസ്തികകള്‍ക്കാണ്

Read more

സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പരാതി പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സമിതി

സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വിവിധ കേസുകളില്‍ നല്‍കിയ അപ്പീലുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രത്യേക സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സംഘങ്ങളുടെ അപ്പീല്‍ പ്രത്യേക സിറ്റിങ് നടത്തി

Read more

കേരള കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് ഫ്രണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മറ്റി: ആക്കിനാട് രാജീവ് പ്രസിഡന്റ്

കേരള കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി ആക്കിനാട് രാജീവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഭാരവാഹികളായി സെക്രട്ടറി. റെജി.പി. സാം (സെക്രട്ടറി), മണി ലാല്‍ (ടഷര്‍) എന്നിവരെ

Read more