മലപ്പുറം സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്ലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പയുടെ ഗാരണ്ടി കാലാവധിനീട്ടുന്നു

moonamvazhi

മലപ്പുറം സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്ലിനുവേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നെടുത്ത രണ്ടു കോടി 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പയുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഗാരണ്ടി കാലാവധി നാലു വര്‍ഷത്തേക്കു കൂടി നീട്ടാന്‍ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ 2025 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നാലു വര്‍ഷത്തേക്കു ഗാരണ്ടി കാലാവധി നീട്ടാനും ഗാരണ്ടി പത്രം ഒപ്പുവെക്കാനുമാണ് അനുമതി നല്‍കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.