പെരിന്തല്‍മണ്ണ ബാങ്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

മലപ്പുറം പെരിന്തല്‍മണ്ണ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി. ബാങ്കിന്റെ വിഹിതം 10 ലക്ഷം രൂപയും ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നല്‍കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.