കേരളാ ബേങ്ക് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി.

adminmoonam

ജില്ലാ ബേങ്കിൽ ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരുന്ന ബോണസ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളാ ബേങ്ക് ജീവനക്കാർ കണ്ണൂർ റീജ്യനൽ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബേങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂനിയൻ എ.ഐ.ബി.ഇ എ .യുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ധർണ. പ്രസിഡണ്ട് എം.കെ .ശ്യാംലാൽ, സി.ജെ.ജോൺ, എം.കെ.സാജിദ് , മാത്യു കലയത്തിങ്കൽ, ഹഫ്സ മുസ്തഫാ, രേഖ കുപ്പത്തി എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി. കേരള ബേങ്കിൽ ലയിപ്പിപ്പിച്ച് നഷ്ടത്തിലായാതിനെ തുടർന്നാണ് ജീവനക്കാർക്ക് വർഷങ്ങളായിലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബോണസ് ലഭിക്കാതെ വന്നതെന്ന് സംഘടന പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!