എന്‍.സി.ഡി.സി. വായ്പയില്‍ റെക്കോഡ്

2021-22 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ദേശീയ സഹകരണ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ( എന്‍.സി.ഡി.സി ) സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു വായ്പയായി നല്‍കിയത് 34,221 കോടി രൂപ. ഇതൊരു സര്‍വകാല റെക്കോഡാണ്. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ

Read more