മേപ്പയൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 8.12 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് മേപ്പയൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി. ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഹോണറേറിയവും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ്ഫീസും ബാങ്ക്ന്റെ പൊതുനന്മ ഫണ്ടിലെ തുകയും ഉൾപ്പെടെ 8,12,788 രൂപയുടെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ കൊയിലാണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി.സുരേഷ് കുമാറിനു നൽകി. ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.വി.നിഷ, സുനിൽ ഓടയിൽ, വി.പി. ബിജിത്, ഇ.കെ. സന്തോഷ്കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News