ബി.ആർ.ആക്ട് ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിക്കണം: നാളെ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ പ്രതിഷേധം അയ്യായിരത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ.

adminmoonam

സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന ബി.ആർ ആക്ട് ഓഡിനൻസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാനത്തെ അയ്യായിരത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. സഹകരണ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന ആർബിഐ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്ര ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലാണ് സമരം. തിരുവനന്തപുരം ആർബിഐ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആലുവയിൽ മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.