പെരുമണ്ണ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയബാധിത വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ 25.ഓളം വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി. പ്രസിഡന്റ് കെ.ഇ മുഹമ്മദ് ഫസൽ, സെക്രട്ടറി പ്രീത കരുവാലിൽ, ഡയറക്‌ടർമാർ കെ.കെ ഷമീർ, ഉഷ നാരായണൻ, അനീഷ്കുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ്.സെക്രട്ടറി ഷൈജിത്ത് , ഗോപാലകൃഷ്ണൻഎന്നിവർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്  നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!