പാലക്കാട് കോപ്പറേറ്റീവ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി പടക്ക വിപണി ആരംംഭിച്ചു

Deepthi Vipin lal

പാലക്കാട് കോപ്പറേറ്റീവ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് കുന്നത്തൂര്‍മേട് ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ ആരംഭിച്ച പടക്ക വിപണി സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി. മാധവന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

 

പി.വി. രാജേഷ്, യു.പ്രഭാകരന്‍, കെ.ആര്‍. പത്മകുമാര്‍, വി.സ്വാമിനാഥന്‍, ആര്‍.നിതിന്‍, വി. ഹരി, സി. ലീല, വി. നിഖില്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഏപ്രില്‍ 14 വരെ എല്ലാദിവസവും പടക്ക വിപണനവും സംഘത്തിന്റെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോറും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!