ചേർപ്പ് – വല്ലച്ചിറ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു.

adminmoonam

തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ് – വല്ലച്ചിറ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചേർപ്പ് വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ.പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാത്ഥികൾക്ക് മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ  തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.

ജില്ല സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡണ്ട്  എം.കെ.അബ്ദുൾ സലാം അദ്ധ്യക്ഷനായി. സംഘം പ്രസിഡണ്ട് സി.മുരാരി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി.കെ. ലോഹിതാക്ഷൻ, കെ.കെ. കൊച്ചുമുഹമ്മദ്..ലീമോൾ സി.വഗ്ഗീസ് സെക്രട്ടറി വി.എൻ.സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജോൺ ആന്റണി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.