ചെറുകുളത്തൂർ സഹകരണബാങ്കിൽ “ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി” പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.

adminmoonam

ചെറുകുളത്തൂർ സഹകരണബാങ്കിൽ “ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി” പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി കോഴിക്കോട് ചെറുകുളത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് . സംയോജിത കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വയപ്പുറത്ത് പറമ്പിൽ 65 സ്ഥലത്ത് വിവിധയിനം പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ടത്.
പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ. അംശുമതി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ടി.പി. ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഇ.വിശ്വനാഥൻ സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.എം. പ്രസാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!