ചെക്യാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ വളം ഡിപ്പോയും കർഷക സേവന കേന്ദ്രവും തുറന്നു.

adminmoonam

 

കോഴിക്കോട് ചെക്യാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ  നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന വളം ഡിപ്പോയുടേയും കർഷിക സേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം  കൃഷി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പി.രേണു നിർവഹിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് എം.കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരായ ടി.പി. കുഞ്ഞിരാമൻ, പി.സുരേന്ദ്രൻ, കെ. സ്മിത, പി.ബിനു, സതീശൻ കെ.വി., പി.കെ.ഷാനി, കെ.രമേശൻ, എൻ.പി.സജിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സേവനങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. സബ്സിഡി നിരക്കിലാണ്  ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് വളം നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!