2022 ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചവര്‍

moonamvazhi

രണ്ടു പേരാണ് 2022 ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.

 

1. പി.സി. മറിയാമ്മ (എ.ആര്‍).

2. വി. ഓമനക്കുട്ടന്‍ (സ്‌പെഷ്യല്‍ ഗ്രേഡ് ഓഫീസര്‍).

Leave a Reply

Your email address will not be published.