ഹരിതം സഹകരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുളിമര തൈ നട്ടു

Deepthi Vipin lal

കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കേരള സഹകരണ വകുപ്പ് അവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ഹരിതം സഹകരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുളിമര തൈ നടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് ടി. രാജന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഡയരക്ടര്‍മാരായ ടി.വി ബീന, പി പ്രഭാകരന്‍ , വി.വി സന്തോഷ് കുമാര്‍ , സെക്രട്ടറി വി.വി മധുസൂദനന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.