സഹകരണ സെമിനാര്‍ നടത്തി

moonamvazhi

കണ്ണൂര്‍ ഐ.സി.എമ്മും സഹകരണ വകുപ്പും സര്‍ക്കിള്‍ സഹകരണ യൂണിയനും സംയുക്തമായി മന്തരത്തൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡി റ്റോറിയത്തിയ ഏകദിന സഹകരണ സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഐ.സി.എം ഡയറക്ടര്‍ ശശികുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല് സംഘത്തിലെ ഓഹരി ഉടമകളാണെന്നും അവരുടെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങളില്‍ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മറ്റെന്തിനേക്കാളുമധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഐ.സി.എം ഫാക്കല്‍റ്റി അംഗം ബാബു, പി. കെ. ശ്രീജിത്ത്, സുരേഷ് ബാബു മണിയലത്ത് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!