“സഹകരണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ഭീഷണി”- 26ന് കോഴിക്കോട് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനുമുന്നിൽ സഹകാരികളുടെ കൂട്ടധർണ.

adminmoonam

രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെരുമാറുന്നതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സഹകാരിയും കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എൻ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാംവഴി വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭീഷണിയുടെ സ്വരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ മാസം 26 ന് കോഴിക്കോട് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനുമുന്നിൽ സഹകാരികളുടെ ധർണ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ സഹകാരികളുടെ പ്രതിഷേധം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുമെന്നും ഒപ്പം പരാതിയും അന്നേദിവസം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ, സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.