സംസ്ഥാന ക്രെഡിറ്റ് സെമിനാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാന ക്രെഡിറ്റ് സെമിനാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നബാര്‍ഡ് റീജിയണല്‍ ഓഫീസില്‍ നടന്ന സെമിനാറില്‍ സഹകരണ വകുപ്പുമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

നബാര്‍ഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയുള്ള കേരള ബാങ്കിന്റെ മൊബൈല്‍ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ താക്കോല്‍ നബാര്‍ഡ് സി.ജി.എം പി.ബാലചന്ദ്രന്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുമായ മിനി ആന്റണിക്ക് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നബാര്‍ഡ് സി ജി എം, ഗവ: സെക്രട്ടറി ഒന്നിച്ച് മൊബൈല്‍ ബാങ്ക് വാഹനം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

കേരള ബാങ്കിന്റെ നിക്ഷേപ വായ്പാ പദ്ധതികളുടെ പുതിയ ബ്രോഷര്‍ റിലീസ് ചെയ്തു. നബാര്‍ഡ് സി.ജി.എം. പി. ബാലചന്ദ്രന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള ബാങ്ക് സി.ഇ.ഒ പി.എസ്. രാജന്‍, സി.ജി.എം കെ.സി.സഹദേവന്‍ എന്നിവര്‍ സെമിനാറില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News