വിവിധ സംഘങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ / ബാങ്കുകളില്‍ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നു സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ജൂനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് / കാഷ്യര്‍, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്.

എല്ലാ ഒഴിവുകളിലും നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന OMR പരീക്ഷയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് തയാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കും നിയമനം. ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിയമന അധികാരി. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2022 മെയ് പതിനൊന്നിനു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയാണ്. ഓരോ തസ്തികയിലേക്കുമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ പ്രത്യേകം കവറുകളിലാക്കി നേരിട്ടോ തപാല്‍വഴിയോ ആണു സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. വിലാസം : സെക്രട്ടറി, സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ്, കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ബില്‍ഡിങ്, ഓവര്‍ബ്രിഡ്ജ്, ജനറല്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം – 695001.

ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന വിജ്ഞാപനത്തില്‍ നിന്നറിയാം.

[pdf-embedder url=”http://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2022/04/notification.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News