മുക്കം സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം നൽകി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് മുക്കം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും പാക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ് സെൽ കോഴിക്കോടിനു കീഴിൽ ഏകദിന പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.കാസർഗോഡ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ബി.മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് ക്ലാസ് നയിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.ടി.ബാലൻ, ഡയരക്ടർമാരായ എ.എം അബ്ദുല്ല ,ഒ.കെ.ബൈജു ,വിശ്വനാഥൻ, സെൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ സഹീർ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ജോഷി തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ് കെ. ബദറുസ് മാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!