ഫറോക്ക് റീജിയണല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറ്റിസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് ലേബര്‍ വെല്‍ഫയര്‍ സംഘം അന്‍മ്പതിനായിരം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

ഫറോക്ക് റീജിയണല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറ്റിസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് ലേബര്‍ വെല്‍ഫയര്‍ സഹകരണ സംഘം വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് അന്‍മ്പതിനായിരം രൂപ നല്‍കി. സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം. രാജന്‍ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന് തുക കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.