പുറമേരി ബാങ്ക് പതിനെന്ന് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

പുറമേരി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് 1128018 രൂപ നല്‍കി. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി.പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ വടകര തഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് ചെക്ക് കൈമാറി. ബാങ്ക് വിഹിതത്തോടൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ശമ്പളവും ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ സിറ്റിങ്  ഫീസുമാണ് നല്‍കിയത്. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ. ദേവി ദാസന്‍, അസി.സെക്രട്ടറി കെ.രാമചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!