പാപ്പിനിശ്ശേരി റൂറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി ഭരണം സി.പി.എം നിലനിർത്തി.

adminmoonam

കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി റൂറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി ഭരണം സി.പി.എം നിലനിർത്തി. പി.വി. രമേശനാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ്. വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായി എം. ചന്ദ്രനെയും 13 ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും  തിരഞ്ഞെടുത്തു. അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ മനോജ് ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണാധികാരി. അശോകൻ.പി.പി, കെ.കൃഷ്ണൻ, കെ.വി.ചന്ദ്രൻ, വി.ദാമോദരൻ, ടി.പുരുഷോത്തമൻ, പി.വി. രാജീവൻ, രാജേഷ് കാനായി, പി.വിജയൻ, ഒ.വി.ഗീത, വി.വനജ, പി. ഓമന എന്നിവരാണ് മറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!