ദിനേഷ് കാരന്തൂരിന്റെ എക്‌സ്‌പോ ഗാനം പ്രകാശനം ചെയ്തു

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ എക്‌സ്‌പോക്കു വേണ്ടി കാരന്തൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ദിനേഷ് കാരന്തൂര്‍ എഴുതിയ എക്‌സ്‌പോ ഗാനം സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണി അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ബിനോയ് കുമാറിന് നല്‍കി പ്രകാശനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!