ഡി. കൃഷ്ണകുമാറിന് പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് ജീവനക്കാര്‍ യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

36 വര്‍ഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്നും അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാറായി വിരമിക്കുന്ന ഡി. കൃഷ്ണകുമാറിന് പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് ജീവനക്കാര്‍ യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി. യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി എസ്. അഞ്ജന ഉപഹാരം നല്‍കി. പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് മാനേജന്‍ മഞ്ജു എ.വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News