ട്രാഫിക് എസ്.ഐ.പുരുഷോത്തമന്‍ പി.സി. നാളെ വിരമിക്കുന്നു

Deepthi Vipin lal

കോഴിക്കോട് സിറ്റി ട്രാഫിക് എസ്.ഐ. പുരുഷോത്തമന്‍ പി.സി. ഫെബ്രുവരി 28ന് സര്‍വീസില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുന്നു. മുക്കം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന പുരുഷോത്തമന്‍ 1990ലാണ് പോലീസില്‍ ചേര്‍ന്നത്. കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതി അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം 2019 വരെ 16 വര്‍ഷം ഓണററി സെക്രട്ടറിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!