കാടാച്ചിറ ബാങ്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

കണ്ണൂര്‍ കാടാച്ചിറ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പ്രവീണ്‍ പനോന്നേരി സംഭാവന അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ പി. രതീദേവിയ്ക്ക് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News