കശുമാങ്ങയില്‍ നിന്ന് മദ്യം: പയ്യാവൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിന് അന്തിമാനുമതി

Deepthi Vipin lal

കശുമാങ്ങ നീര് വാറ്റി മദ്യം(ഫെനി) ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പയ്യാവൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് അന്തിമാനുമതി ലഭിച്ചു. ജൂണ്‍ 30നാണ് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചത്. കശുമാങ്ങയില്‍ നിന്ന് ഫെനി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്. പഴങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മൂല്യ വര്‍ദ്ധിത വസ്തുക്കള്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫെനി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡിസ്റ്റലറി ആരംഭിക്കാന്‍ ബാങ്കിന് അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും ചട്ടങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാന്‍ വൈകിയതിനാല്‍ കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ഉല്‍പാദനം നടത്താനായില്ല.

കശുമാങ്ങയുപയോഗിച്ച് ഫെനിയുല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ്. ഫെനി ഉല്പാദിപ്പിക്കാന്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കണമെന്ന് വര്‍ഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഉല്പാദിപ്പിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാറിനും കര്‍ഷകര്‍ക്കും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പയ്യാവൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ച പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. ഒരു ലിറ്റര്‍ ഫെനി ഉണ്ടാക്കാന്‍ 200 രൂപ ചെലവ് വരും അത് ബീവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വില്‍ക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!