ഏഴോം സഹകരണ ബാങ്ക് കൃഷി നടീല്‍ ഉത്സവം നടത്തി

Deepthi Vipin lal

നൂറ് ദിന കര്‍മ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഏഴോം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടീല്‍ ഉത്സവം കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി.പി.ഷാജിര്‍ ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു. ഏഴോം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി.ഗോവിന്ദന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒ.വി.നാരായണന്‍, ബാങ്ക് ഓഡിറ്റര്‍ കെ.യു.രാജു, കെ.ചന്ദ്രന്‍, കെ.പി.മോഹനന്‍, കെ.സന്ദീപ്, ഇ.വേണു. എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!