ഇരിണാവ് കുത്തരി വിപണിയിലെത്തി.

adminmoonam

കണ്ണൂർ ഇരിണാവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് കൃഷിചെയ്ത ജൈവ നെൽകൃഷിയിലെ അരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുത്തരി വിപണിയിലിറക്കി. തെക്കുമ്പാട് വയലിലാണ് ജൈവകൃഷി ഇറക്കിയത്. കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ്പ്രസിഡണ്ട് പി. ഗോവിന്ദൻ വിപണനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് പി.കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും സഹകാരികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.