ആനാട് ഫാർമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി.

adminmoonam

ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി – ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടീൽ തിരുവനന്തപുരം ആനാട് ഫാർമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടന്നു. ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി നടീലിന്റെ നെടുമങ്ങാട് ഏരിയാ തല ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ കൺവീനർ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ നിർവഹിച്ചു. ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ബാങ്ക് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംയോജിത ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഏരിയാ തല സംഘാടകസമിതി ചെയർമാൻ ആർ. ജയദേവൻ കൺവീനർ ആർ.മധു, പനവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എസ്.വി. കിഷോർ, എസ്. എസ്. ബിജു,  ബാങ്കിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ് .ലൈലാ ബീവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.