അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഓട്ടോഡ്രൈവറുടെ കുടുംബത്തിന് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്ക് ലക്ഷം രൂപ നൽകി.

adminmoonam

അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഓട്ടോഡ്രൈവറുടെ കുടുംബത്തിന് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്ക് ലക്ഷം രൂപ നൽകി.കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്സിഡന്റ് പേഴ്സണൽ പോളിസി പ്രകാരം അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകി. ബാങ്ക് മുൻ ചെയർമാൻ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയും പങ്കാളിത്തവും ലഭിച്ചു.

ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പരമാവധി പോളസി തുക ലഭിക്കുക. അപകടത്തിൽപരിക്കേറ്റാലും പോളിസി പ്രകാരം ചികിത്സ തുക ലഭിക്കും. 2018 സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് ഓട്ടോഡ്രൈവറായ എൻ.വി ജിതേഷ് കുമാർ തെങ്ങു മുറിക്കുന്നതിനിടെ അപകടം സംഭവിച് മരണപ്പെട്ടത്.

i

ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രീമിയം തുക കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ സി.ഇ.ചാക്കുണ്ണി കുടുംബത്തിന് നൽകി. ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!