പാട്യം സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

പാട്യം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഖാദി ബോര്‍ഡ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ പി. ജയരാജന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു..പാട്യം പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!