ചിറക്കല്‍ രാജാസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഏറ്റെടുത്ത്‌ സഹകരണ ബാങ്ക്

തലയെടുപ്പുള്ളൊരു സ്‌കൂള്‍ ഏറ്റെടുത്താണ് ചിറക്കല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് അക്ഷരവഴിയിലേക്കിറങ്ങിയത്. നൂറ്റാണ്ടുപഴക്കമുള്ള ചിറക്കല്‍ രാജാസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഏറ്റെടുക്കുക വഴി നാടിന്റെ പുതുതലമുറയെത്തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ സഹകരണ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!