71 സഹകരണ വകുപ്പ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍/ ഓഡിറ്റമാര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം

Deepthi Vipin lal

71 സഹകരണ സംഘം ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ/ ഓഡിറ്റര്‍മാരെ അവരുടെ പേരിനു നേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടു. ഭരണപരമായ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ സ്ഥലംമാറ്റം. ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

[pdf-embedder url=”https://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2022/08/pdfrendition1-1.pdf” title=”pdf&rendition=1 (1)”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!