2022 നവംബര്‍ 30 ന് സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചവര്‍

moonamvazhi
മൂന്നു പേരാണ് 2022 നവംബര്‍ 30 ന് സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചത്

 

1. എസ്. മോഹനന്‍ പോറ്റി (ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍)

 

 

2. സി. പ്രദീപന്‍ (അസിസ്റ്റന്റ് ഡയരറക്ടര്‍, ദിനേശ് ഇന്റേണല്‍ ഓഡിറ്റ്)


3. ജോയ് മാത്യു (അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ റെയ്ഡ്‌കോ ഓഡിറ്റര്‍)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!