ഹരിതം- സഹകരണം കാസർകോട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കളക്ടർ നിർവഹിച്ചു

[email protected]

സഹകരണ വകുപ്പ് എന്റെ ഹരിതം സഹകരണം കാസർകോട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി. സജിത് ബാബു നിർവഹിച്ചു. എടനാട് കണ്ണൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് കശുമാവിൻ തൈകൾ നട്ടു കൊണ്ടാണ് കളക്ടർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. സംഘാടകസമിതി ചെയർമാൻ എച്ച്.ശിവറാം ബട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. വൃക്ഷത്തൈകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ജെ. അരുണ നിർവഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.