സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിത്യ നിധി ഏജന്റുമാർക്കും ഗോൾഡ് അപ്പ്രൈസർമാർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകി ഹൈക്കോടതി വിധി.

adminmoonam

മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന താലൂക്ക് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സംഘം ഭരണ സമിതികൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ നിത്യനിധി ഏജന്റുമാർക്കും ഗോൾഡ് അപ്പ്രൈസർമാർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകികൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേരള കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ജില്ലയിലെ വിവിധ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയനുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടു മറ്റു പതിനൊന്നുപേരുംകൂടി നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി.

ഓരോ താലുക്കിലെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അംഗീകൃതലിസ്റ്റ് അതാതു സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ വരണാധികാരിക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് മുഖേന സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി വിധിയായത് .
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശംകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല .അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു .

Leave a Reply

Your email address will not be published.