സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ് 16 ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി

moonamvazhi

സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ് സെപ്തംബര്‍ 16 ശനിയാഴ്ച നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു. ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, സെക്രട്ടറി എന്നീ പരീക്ഷകളാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ മാറ്റിയത്. പുതുക്കിയ തീയതി സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!