സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലുമുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

moonamvazhi

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സഹകരണസംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍നിന്നു സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാബോര്‍ഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിശ്ചിതഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ 2023 ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കുള്ളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.

അസി. സെക്രട്ടറി, ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് / കാഷ്യര്‍, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. പരീക്ഷാബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന OMR പരീക്ഷയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരീക്ഷാബോര്‍ഡാണു റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുക.

വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെ: https://moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2023/01/exam.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.