സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ചെയര്‍മാനും അഡ്വ:ആര്‍. സനല്‍ കുമാര്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാനുമായി സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍, സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍, ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, സഹകരണ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി, എന്നിവര്‍ എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളായിരിക്കും.

കെ.എന്‍. സുകുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍, കെ. രവീന്ദ്രന്‍, സി. പ്രഭാകരന്‍, ജി.ആര്‍. സജീവ് എന്നിവര്‍ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികളായും. എം.എന്‍. മുരളി, ബി.. അനില്‍കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളുമായാണ് ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News