സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ഉത്തരവിറക്കി; കളക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ക്കും താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഓണത്തിന് ഉത്സവബത്ത

moonamvazhi

സഹകരണ മേഖലയിലെ എല്ലാവിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഓണത്തിന് ബോണസ്, ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനം. സഹകരണ വകുപ്പ്, സഹകരണ സംഘം രജിസ്്ട്രാര്‍, കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെല്‍ഫയര്‍ ബോര്‍ഡ് എന്നിവ വിവിധ ഉത്തരവുകളായാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ബോണസിന് അര്‍ഹതയില്ലാത്ത കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന കളക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍, സെക്യുരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍, താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിക്കാന്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം ഉത്തരവിറക്കി.

എല്ലാസഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്കും ലാഭനഷ്ടം നോക്കാതെ വാര്‍ഷിക വേതനത്തിന്റെ 8.33 ശതമാനം ബോണസ് അനുവിക്കാമെന്നാണ് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശം. സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ശമ്പള സ്‌കെയിലില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാണ് രജിസ്ട്രാറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം ബാധകമായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കളക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍, സെക്യുരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍, താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഓണത്തിന് 5000 രൂപ പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത നല്‍കണമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശം. ഇതിന് ശമ്പള സ്‌കെയില്‍ ബാധകമാവില്ല.

 

ഓണത്തിന് ബോണസ്, ഉത്സവ ബത്ത എന്നിവ ലഭിക്കാത്ത സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെല്‍ഫയര്‍ ബോര്‍ഡില്‍നിന്ന് സമാശ്വാസ സഹായം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ കമ്മീഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ക്കും ബോര്‍ഡിന്റെ സമാശ്വാസ സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. സഹകരണം, വ്യവസായം, ക്ഷീരം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ്. ജീവനക്കാര്‍ വെല്‍ഫയര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ അംഗങ്ങളായിരിക്കണമെന്നത് മാത്രമാണ് നിബന്ധന. ഓണത്തിന് ബോണസ്, ഉത്സവ ബത്ത എന്നിവ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന സംഘം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സത്യവാങ് മൂലം, ഭരണനിയന്ത്രണമുള്ള താലൂക്ക് തല ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശുപാര്‍ശ എന്നിവ സഹിതമാണ് ബോര്‍ഡിന് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.